Năm mới chúc mừng hạnh phúc chan hòa

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
NĂM MỚI CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CHAN HÒA

Năm Hổ bàn giao năm Mão qua
Mới sang phúc lộc đến từng nhà
Chúc mừng thi hữu cùng vui hát
Mừng khách đệ huynh vui xướng ca.

Hạnh đức muôn màu soi giấc mộng
Phúc tài vạn sắc ánh trăng nga
Chan niềm phấn khởi xây đời ấm
Hòa khúc kim bằng vọng ít xa.

Đinh Xuân Vinh
họ Đinh Đông An, Nam Định
 
Top