Article: Kỷ niệm một chuyến đi

Đinh Bạt Ngoạn

Thành viên mới
Rất cám ơn sự quan tâm của Bác Đinh Xuân Vinh và Anh Đinh Thanh Hải,

Có nhiều người có tâm với họ tộc như hai bác đây thì trang Website của Dòng họ Đinh chắc chắn sẽ phong phú và đa dạng về kiến thức cũng như sẽ có nhiều người quan tâm ủng hộ và sẽ có nhiều kết quả có hậu cho dòng họ mình.

Xin trân trọng cám ơn!
Đinh Bạt Ngoạn
 
Top