Phim tư liệu - Đinh Văn Tả

Phim tư liệu về tướng công Đinh Văn Tả - Hàn Giang Hải Dương

Những người thực hiện:
Chịu trách nhiệm sản xuất: Đinh Văn Bình
Biên tập và đọc lời bình: Đinh Văn Sáu
Quay phim: Đinh Xuân Vinh
Dựng phim: Lại Đăng Khoa
Trong phim có sử dụng tư liệu của Trung Tâm Tư Liệu - Đài Truyền hình Việt Nam và các đồng nghiệp.


Phần 01:


Phần 02:


Phần 03:Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đinh Xuân Vinh hội viên Hội KHLS Việt Nam tỉnh Nam Định.
Email: [email protected]
Điện thoại: 0944590078.
 
Top