THƯ MỜI

dinhnhulai

Moderator
Staff member
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH VIỆT NAM
BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ ĐINH
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Huế, ngày 12 tháng 06 năm 2012

GIẤY MỜI
HỌP MẶT HỌ ĐINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LẦN THỨ NHẤT

Thực hiện lời kêu gọi của Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam về việc thành lập Ban liên lạc họ Đinh các tỉnh.
Ban liên lạc lâm thời họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức buổi họp mặt lần thứ nhất được tiến hành vào 8 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2012.

BLL LÂM THỜI HỌ ĐINH THỪA THIÊN HUẾ

Kính mời: Ông (bà)................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Quang lâm tham dự buổi họp mặt Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2012.
Thời gian: 8 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2012. (Sáng Chủ nhật),
Nhằm vào ngày 6 tháng 5 năm Nhâm Thìn
Địa điểm: Nhà thờ Đại tôn họ Đinh Như,
tại thôn Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đến tham dự.


TM. BLL LÂM THỜI
HỌ ĐINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Đinh Như Lai
 
Top