Thư mời họp mặt họ đinh thừa thiên huế

dinhnhulai

Moderator
Staff member
Ngày 12 tháng 06 năm 2012,

Ban liên lạc lâm thời đã tiến hành phiên họp lần thứ 3 chuẩn bị nội dung để tổ chức buổi gặp mặt bà con họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I.

Sau khi các thành viên trao đổi, thống nhất, buổi lễ được tổ chức vào 8h sáng ngày 24 tháng 06 năm 2012 theo nội dung giấy mời.

Ban liên lạc yêu cầu các trưởng họ Đinh các huyện thị, thông báo đến toàn thể con cháu nội ngoại biết ngày lễ trọng đại của dòng họ Đinh, nếu có điều kiện thuận lợi Ban liên lạc kêu gọi con cháu trai gái tham gia không hạn chế số lượng. ngày 15/6/2012 Trưởng các Chi Ho chính thức đăng ký só đại biểu tham dự của họ mình để Ban tổ chức tiện sắp xếp.
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH VIỆT NAM
BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ ĐINH
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Huế, ngày 12 tháng 6 năm 2012

GIẤY MỜI
HỌP MẶT HỌ ĐINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LẦN THỨ NHẤT

Thực hiện lời kêu gọi của Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam về việc thành lập Ban liên lạc họ Đinh các tỉnh.
Ban liên lạc lâm thời họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức buổi họp mặt lần thứ nhất được tiến hành vào 8 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2012.

BLL LÂM THỜI HỌ ĐINH THỪA THIÊN HUẾ

Kính mời: Ông (bà)................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Quang lâm tham dự buổi họp mặt Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2012.
Thời gian: 8 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2012. (Sáng Chủ nhật),
Nhằm vào ngày 6 tháng 5 năm Nhâm Thìn
Địa điểm: Nhà thờ Đại tôn họ Đinh Như,
tại thôn Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đến tham dự.


TM. BLL LÂM THỜI
HỌ ĐINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Đinh Như Lai
 
Top