tho

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
VẤN VƯƠNG
Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Bây gìơ được gặp em tôi của mình
Mà sao em cứ lặng thinh
Làm tôi cô quạnh mối tình đơn côi
Thế rồi tôi lại gặp tôi
Để cho ngày ấy mất rồi còn đâu
Vấn vương như mối tình đầu.
Cho đào gặp mận, cho dâu gặp tằm
Gương là gương mặt trăng rằm
Tóc mây lược chải thắm dằm người ơi !
Em nay đã mấy xuân rồi ?
Mà tình vẫn khép cho tôi đợi chờ.
Hư hư ảo ảo trong mơ…
 

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
VẤN VƯƠNG

Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Bây gìơ được gặp em tôi của mình
Mà sao em cứ lặng thinh
Làm tôi cô quạnh mối tình đơn côi
Thế rồi tôi lại gặp tôi
Để cho ngày ấy mất rồi còn đâu
Vấn vương như mối tình đầu.
Cho đào gặp mận, cho dâu gặp tằm
Gương là gương mặt trăng rằm
Tóc mây lược chải thắm dằm người ơi !
Em nay đã mấy xuân rồi ?
Mà tình vẫn khép cho tôi đợi chờ.
Hư hư ảo ảo trong mơ…
 
Top