thơ

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
SÓNG Đ ÔI

Bài thơ “ Chân sóng” thành đôi
Em vận câu tám, anh thời câu sau
Em đem câu tám bắc cầu
Anh đem câu sáu thành câu lỡ dòng
Để cho đấy đợi đây mong
Không còn câu tám nên lòng chơi vơi
“Ai ơi ! nối lại nhịp đời
Câù cho hết kiếp cầu trời nên duyên
Cầu cho chung bến , cùng thuyền
Đêm mơ ngày mộng vào miền xa xăm
Mưa rơi tháng bảy không trăng ….
Hai câu thơ kết thắm đằm ngày qua

VẤN VƯƠNG
Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Bây gìơ được gặp em tôi của mình
Mà sao em cứ lặng thinh
Làm tôi cô quạnh mối tình đơn côi
Thế rồi tôi lại gặp tôi
Để cho ngày ấy mất rồi còn đâu
Vấn vương như mối tình đầu.
Cho đào gặp mận, cho dâu gặp tằm
Gương là gương mặt trăng rằm
Tóc mây lược chải thắm dằm người ơi !
Em nay đã mấy xuân rồi ?
Mà tình vẫn khép cho tôi đợi chờ.
Hư hư ảo ảo trong mơ…
 
Top