thơ về cha mẹ

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
KÍNH NHỚ MẸ

Tình thâm mẫu tử mấy cho vừa
Hạc giá vân du, Thìn tiễn đưa
Chầu Phật quí Đông xà ấp mộ
Qui tiên tháng chạp rồng phun mưa.
Duyên may đất ấy lưu ban sớm
Phận đẹp trời này gặp buổi trưa
Long dưỡng phần âm nơi đắc địa
Phúc lưu hậu thế, nhớ lời xưa.

NÉN TÂM NHANG
Đại hải, cao sơn đức tổ tông
Tử tôn thành kính tấm hương lòng
Tình thâm đức trọng, ngọ đưa tiễn
Ân nặng đảm đang xà hóa long
Cây xuân thắm mượt thiên thu lộ
Lùm quế hương bay vạn lý phong
Mong nơi cực lạc người yên giấc
Hậu thế ngàn sau thụ phúc hồng.
Đinh Xuân vinh
 
Top