CỬA SỔ ĐÊM KHUYA

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
Mời họa

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn bóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dễ bên đường.
Hàn Mạc Tử

TÂM CẢNH
Bài họa của Thích Thanh Thọ

Hoa vườn ẩn nguyệt ngắm soi gương
Nghiệm trải nhiều phen mấy vấn vương
Tha thiết gửi đời cây tỏa bóng
Mỏi mong trao đạo quả thơm hương
Xa càng nẩy tứ ngâm cành quế
Vắng lặng hồn thơ vịnh tán bàng
Qua sự thế thì tâm gắng sức
Hòa chung ý chí tiếp lên đường.

Đọc ngược

Đường lên tiếp chí ý chung hòa
Sức gắng tâm thì thế sự qua
Bàng tán vịnh thơ hồn lặng vắng
Quế cành ngâm tứ nẩy càng xa
Hương thơm quả đạo trao mong mỏi
Bóng tỏa cây đời gửi thiết tha
Vương vấn mấy phen nhiều trải nghiệm
Gương soi ngắm nguyệt ẩn vườn hoa.

Tác giả
Đại Đức Thích Thanh Thọ
Chủ trì chùa Linh Sơn, huyện Vụ Bản, Nam Định.
ĐT: 0982089128.
 

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
bài họa TÂM CẢNH
VỊNH LINH GA
Một lần vào động bóng lồng gương
Hang động trời sinh ở cạnh đường
Thực mục, tay sờ vào thấy sướng
Tham quan, chân bước biến thành vương
Trời sinh ra thế làm mơ mộng
Đất đẻ trông kìa sao ngát hương
Sờ mó vào rồi ai cũng sướng !
Linh ga hoá đá ở Phong- bàng
 
Top