CẢM TÁC NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT LẦN THỨ VIII (Thơ khoán thủ)

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
CHÀO MỪNG NGAY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC

CHÀO hội đường thi nước Việt ta
MỪNG anh, đón chị ở nơi xa
NGÀY vui xum họp cùng thơ phú
HỘI ngộ đủ đầy chung hát ca
THƠ vịnh non sông yêu tổ quốc
ĐƯỜNG thi ca ngợi mến quê nhà
TOÀN tài xướng họa nhiều thơ mới
QUỐC thịnh dân an mãi thái hòa.

LẦN THỨ TÁM TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA

LẦN xem phong cảnh ở quê ta
THỨ mấy năm rồi xa cách nhà
TÁM chữ, bốn niêm so sánh ngữ
TẠI đây một hội thi thơ ca.
THÀNH xưa vạn tuế còn lưu giữ
PHỐ cũ nghìn năm vẫn chẳng xa
THANH thản tâm hồn bao kẻ sĩ
HÓA trong niềm nhớ nỗi an hòa .

17/3/2013 TG :Đinh Xuân Vinh
 
Top