thơ của Đinh Tiến Hùng Ho Đinh VN Quảng Bình

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
BÀI THƠ HỌ ĐINH

Họ Đinh
Họ Đinh
Họ Đinh
Là con
Là cháu
Vua Đinh
Tiên Hoàng
Đức tài
Phú quí
Giàu sang
Vì dân
Vì nước
Sử vàng
Lưu danh.


HAI CÂU ĐỐI ĐỂ XD NHÀ THỜ HỌ ĐINH

Dân giầu nước mạnh ngàn năm thịnh
Con cháu đức tài vạn đại vinh

Hùng gửi bài thơ và hai câu đối, nếu có thể sử dụng được, nhờ anh chuyển đến họ nhà Đinh ViệtNam.
Xin chân thành cảm ơn!
Chúc anh và đại gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt, phú quí và hạnh phúc.

Đinh Tiến Hùng
Nguyên giám đốc Bưu điện Huyện Minh Hóa
Tiểu khu 2 T.T trấn Qui Đạt- Minh Hóa- Quảng Bình.

Điện thoại: 0919112959
 
Top