mot noi chim ba

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
HỌ ĐINH ĐÔNG AN- XUÂN THÀNH

Họ Đinh Đông An- Xuân Thành được xếp trong danh sách " Di tích lịch sử." Hội đồng gia tộc đã ra nghi quyết đề nghị lên trên xét duyệt xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh- và bàn bạc thống nhất nâng cấp khuôn viên Từ đường để xứng tầm với một dòng họ lớn- một dòng họ có nhiều đóng góp cống hiến cho XH. Vừa qua Hội đồng gia tộc có ý định chuyển đổi đất, để tiến hành mở rộng khuôn viên, Nhưng chắc Tiên tổ không đồng thuận, mà cho mua thêm mảnh đất 140 m2 phía Đông. Nay Hội đồng gia tộc phát động mỗi xuất đinh đóng góp 300.000,00 đ, và kêu gọi mọi thành viên trong họ phát tâm tiến cúng tâm - tài để xây dựng mở rộng khuôn viên
vậy nên có mấy vần kính trình lên Tiên tổ:

Xin kính trình anh linh Tiên tổ
Về chứng minh một nổi- chìm ba
Anh em con cháu một nhà
Hôm nay về họp bàn ra tính vào.

Chắc ý tổ trên cao chưa thuận
Nên mới sinh tháng nhuận thế này
Mùa thu ngắm cánh diều bay
Phía đông một mảnh đất này mua thêm.

Có được đất dưới trên đoàn kết
Trong một nhà phải biết nhường nhau
Cây bên bởi gốc rễ sâu
Kim chi ngọc diệp dài lâu vững bền./.

Đinh Xuân Vinh
 
Top