Năm hổ chúc mừng chứa chan tình nghĩa

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
Năm mới chúc anh mạnh giỏi chúc mấy vần kính tặng anh


NĂM HỔ CHÚC MỪNG CHỨA CHAN TÌNH NGHĨANăm mới đã về, năm cũ qua
Hổ về thay thế trâu nay già
Chúc đời hạnh phúc đẹp như mộng
Mừng đón xuân về hợp xướng ca


Chứa chấp trời thơ ươm giấc mộng
Chan hòa đất hứa dệt gương nga
Tình xây muôn thuở không dừng bước
Nghĩa cả vun đầy vạn dặm xa .TÝ- SỬU- DẦN – MÃOTrâu đi Hổ đến mừng nhà thơ
Giao lại cho Beo chẳng ngại chờ
Ngưu bảo moi tim bọn đục khoét
Cọp rằng móc mắt lũ đầu cơ
Mèo - Mưu tìm diệt tên ngoan cố
Tý - Thử bới đào phường dại khờ​
 
Top