Họ Đinh tại Đak Lak

ĐINH BÁ DƯƠNG

Thành viên mới
Xin chào toàn bộ gia tộc họ Đinh, tôi cũng là người con họ Đinh sinh ra tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định theo gia đình vào Đak Lak sinh sống đã lâu và cũng thường xuyên về quê nhà Xuân Trường, nay biết được trang web này cũng muốn chia sẻ về cuội nguồn của cha ông. Hiện tại họ Đinh ở Đak Lak tôi cũng không biết đã có ban liên lạc hay chưa, và tôi cũng muốn chia sẻ thêm thông tin về họ Đinh tại Đak Lak.
Hiện tại GIÁM ĐỐC sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh tỉnh Đak Lak là ông ĐINH XUÂN HÀ cũng là người con quê Huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định.
Nay tôi chia sẻ lên để ban liên lạc tiện liên lạc, xin chân thành và cám ơn.
 

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
anh Đinh Xuân Hà anh ở Xuân Trường vậy ở xã nào ạ muốn được hiểu rõ hơn tôi là họ Đinh Đông An ,xin chân thành được thông tin về anh ĐINH XUÂN VINH
 
Top