Lễ giỗ tổ họ Đinh Liêu Thương

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
Phim tư liệu họ Đinh Liêu Thượng, xã Xuân Thành, Xuân Trường Nam Định lễ giỗ tổ lần thứ 270 năm ngày 11 tháng giêng năm Bính Thân xin trân trọng giới thiệu hành ảnh buổi lễ, xin cảm ơn
tg Đinh Xuân Vinh

 
Top