Thơ về Đinh Thành Trung

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
ĐINH THÀNH TRUNG

Mồng tám tháng tám Binh Thân
Bay lên cao thấy đất gần trời xa
Cùng nhau viết tiếp bài ca
Phát huy truyền thống Đinh gia trường tồn .
Trên cao mới hiểu dại khôn
Phi công dũng cảm họ đồn bấy nay
Bây giờ tay được nắm tay
Ngọn ngành anh kể dở hay thé nào
Mới hay cái chuyện năm nao
Trên cao anh ném bom vào sân bay
Trong nước ngoài nước đều hay
Thành Trung họ Nguyền đổi ngay họ minh
Xứng danh anh cả họ Đinh
Cầm cờ vững lái họ mình phương nam.

( Hình ảnh năm xưa và ngày gặp lại hôm nay tại nhà anh Đinh Thành Trung )

TRƯỞNG BAN LL HỌ ĐINH TP.HCM
(Đinh Thành Trung tức Đại tá Nguyễn Thành Trung)
 
Top