Bài phú giỗ Đinh Tiên Hoàng

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
Bài PHÚ GIỖ ĐINH TIÊN HOÀNG ĐÉ

Nhớ khi xưa nghe ông cha kể lại, cùng một tổ sinh ra
Nơi phát tích Nhà Đinh động Hoa Lư còn đó.
Đinh Bộ Lĩnh phát cờ lau- tự xưng Hoàng đế, lên ngôi
Đại cồ Việt niên hiệu Thái Bình mười hai năm trị vì thiên hạ.
Kẻ gian thần, ám hại, ngôi báu không còn
Người về miền xuôi, kẻ lên miền ngược.
Bao hiểm nguy phía trước đang chờ
Vẫn kiên gan một lòng, vì dòng tộc.
Năm tháng dài, chi họ sinh sôi
Nay đang sống trên mọi miền tổ quốc.
Từ duyên hải ,trung du, đến miền sơn cước, cao nguyên
Cốt nhục tình thâm có ai đâu chia cắt được.
Trong tâm thức của người Đinh tộc hôm nay
Vẫn giữ niềm tin có ngày xum họp.
Họ Đinh các miền thống nhất một nhà,
Xác định cội nguồn cùng chung huyết thống.
Tình yêu thương không phân biệt sang hèn
Nắm chặt tay nhau thắm tình đoàn kết
Để cho rừng thêm cây
Sông kia thêm nước
Muôn đời sau Đinh tộc mãi trường tồn,
Cùng cả nước an khang hưng thái !!!
CẢN CAO
 
Top