Đình làng Thọ Phú, xã Hồng Minh, thờ Tứ vị Đại vương Triều Đinh

8888.jpg

Đình làng Thọ Phú, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia, thờ Tứ vị Đại vương Triều Đinh. Đình Thọ Phú cách làng Lộc Thọ, xã Độc Lập khoảng một cây số về phía Tây, nơi có Lăng miếu thờ Đinh Triều Quốc Mẫu cùng trên dải đất huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

2.png
6666.jpg

Theo truyền thuyết, vợ chồng ông bà Liên Công và Nguyễn Thị Phượng sinh được bốn người con trai là: Kiều Công - Đức Công - Đế Công và Tử Công có sức khỏe phi thường. Năm Quý Sửu, nước nhà gặp loạn 12 sứ quân, biết Đinh Bộ Lĩnh ở vùng núi Hoa Lư tụ nghĩa dẹp loạn. Liên Công cùng bốn người con về Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh. Với tài thao lược cùng sự chiến đấu bền bỉ của quân sĩ, sau một năm, Đinh Bộ Lĩnh cùng cha con Liên Công đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất sơn hà. Đến năm Kỉ Sửu, Liên Công cùng bốn người con qua đời, nhân dân địa phương đã dâng tấu lên triều đình được Vua phong chức Công, Trung Đẳng Phúc Thần và bốn người con chức Đại vương, đồng thời cấp tiền bạc cho nhân dân lập đền thờ tại Ô Cách Khu - Thọ Duyên Trang tức làng Thọ Phú, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà ngày nay.
9999.jpg
Ảnh trang Thông tin điện tử Hưng Hà
77777.jpg
Ảnh trang Thông tin điện tử Hưng Hà
0.jpg
1.jpg

Lễ hội đình Thọ Phú xã Hồng Minh được tổ chức vào tháng 3 âm lịch, trong 3 ngày gồm phần lễ và phần hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo trang Thông tin điện tử Hưng Hà, Thái Bình
Đinh Danh Vùng
 
Top