Quy hoạch Khu di tích Lịch sử thôn Lộc Thọ, xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình

24058777_308714509632439_5434815672770200846_n.jpg
24232153_375865669533163_5927617668603247021_n.jpg

24067910_308714496299107_5234639681738465734_n.jpg
Hồ nước rộng trước Khu di tích Lịch sử Lộc Thọ - ảnh Đinh Danh Vùng

Thái Bình là địa phương đất chật người đông, quỹ đất có hạn. Dù vậy, Chính quyền địa phương đã quan tâm quy hoạch toàn bộ Khu di tích Lịch sử, gồm Lăng Miếu Đinh Triều Quốc Mẫu và Đình làng, chùa Lộc Thọ, hồ nước và vườn đất trước sau, trên 5,1 ha...Mỗi năm về dự hội thấy Khu di tích kiến thiết ngày càng khang trang bề thế...

23915591_308714519632438_3698656165484921324_n.jpg

23915626_308714506299106_5268251707303950685_n.jpg
24067951_308714546299102_8737823073164721780_n.jpg
Cánh đồng sau Khu di tích Lịch sử Lộc Thọ - ảnh Đinh Danh Vùng
 
Top