Đình làng trong Khu di tích Lịch sử thôn Lộc Thọ, xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình.

A4.jpg
Đình làng Lộc Thọ tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, Thái Bình, thờ 4 vị Thành Hoàng làng là các Tướng Đinh Điền, Phạm Thành, Lưu Công, Sát Công đã tận trung với triều Đinh. Đình làng cũ đã bị tháo dỡ, nay dân làng Lộc Thọ, nhân dân xã Độc Lập cùng một số bà con họ Đinh, đã quyên góp tài lực phục dựng lại ngôi đình Lộc Thọ to đẹp bề thế ngay đầu thôn... Đình làng, Lăng miếu Thánh mẫu Đàm Thái Hâu cùng chùa Lộc Thọ và vườn đất, hồ nước xung quanh.. rộng hơn 5,1 ha, trong quy hoạch Khu di tích Lịch sử Văn hóa Lộc Thọ, xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình.
Trong những ngày lễ hội đền Lộc Thọ, từ Mùng 8, Mùng 9/10 AL, kiệu Đinh Triều Quốc Mẫu được rước từ Lăng miếu ra đình tế lễ... Ngày chính hội 10/10 Kiệu Thánh mẫu lại được rước về Lăng miếu Miếu Đinh Triều Quốc mẫu. tiếp tục tế lễ...
Những hình ảnh về Đình làng Lộc Thọ:
.​
A1.jpg
.​
A2.jpg
.​
A3.jpg
.​
A5.jpg
.
24232777_375865462866517_4889240614837159507_n.jpg
Thái Bình 2017
Bài và ảnh Đinh Danh Vùng
 
Top