Trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Khắc

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
Lễ cắt băng và trao nhà tình nghĩa của Bộ Công An. Sở Công An Lao Cai trao cho ông Đinh Văn Khắc là cha của liệt sỹ Công An nhân dân - nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018 tại xã Giao An, Giao Thủy Nam Định xin trân trọng giới thiệu nội dung buổi Lễ.

Đưa tin
Đinh Xuân Vinh
Họ Đinh Đông An, Nam Định
 
Top