Mấy Lời Dặn Con

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
NÓI VỚI CON
Nay ba mẹ đã xế chiều
Mấy lời căn dặn đôi điều khắc ghi
Sống khom lưng thì cao thành thấp.

Sống tham lam thì vấp ngã đau
Trên đời biết trước biết sau
Kính trên nhường dưới, biết nhau nghĩa tình

Biết sống đủ dù mình gian khó
Sống tham lam giầu có hóa ra nghèo
Đừng làm cái bóng ăn theo
Biết chọn giống, biết gieo cấy trồng.

Khi tức giận vợ chồng cần nhẫn
Phải vượt lên số phận làm người
Hư danh trò ảo ở đời
Đời là biển khổ con thời biết không .

Phải vượt lên vợ chồng đồng thuận
Số kiếp người có nhuận đâu con
Lên rừng, xuống biển trèo non
Mới hay hạnh phúc mãi còn trong con.

Không tiết kiệm núi non cũng nở
Lãi buôn bè cũng trở về không
Dù cho tát cạn biển Đồng
Không ngăn cách được vợ chồng thủy chung
Đinh Xuân Vinh
 
Top