Vợ Tôi - Thơ Đinh Xuân Vinh

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
VỢ TÔI
Tuổi năm hai mất cha còn mẹ
Tuổi sáu hai mất mẹ bơ vơ
“Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Đế vương nhất dạ… non tơ bên thềm.

Bốn mốt năm gối êm chăn ấm
Nay tuổi già mới thấm trong lòng
“Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng
Chiều chưa nắng tắt, má hồng đánh ghen

Nay tuổi già nhiều phen báo động
Đau yếu nhiều ôm mộng- khổ đau
“Trải qua một cuộc bể dâu
Để lòng xanh thắm, đượm màu đắm say.

Vì bệnh tật ngậm cay, nuốt đắng
Nó mới lui mới thắng, mệnh trời
“Dầu rằng vật đổi sao dời
Có vợ chăm sóc thì đời nở hoa.

Thuốc tuy đắng nhưng mà dã tật
Bà chăm ông lật đật, long đong
“Gương nga chênh chếch dòm song
Mưa dầm, nắng lửa hết đông, sang hè.
Tuyến tiền liệt muốn tè không kịp…
Bệnh tiểu đường cùng nhịp ăn theo
“Dưới cầu nước chảy trong veo
Chiều không còn mẹ nhìn theo nữa rồi.

Có bà xã nhà tôi hộ trợ
Lo thuốc thang nay đỡ khỏi nhiều.
“Sóng tình dường đã xiêu xiêu
Tím bàng bạc bóng, con diều ngây thơ.

Uống thuốc nhiều, vẫn trơ không khỏi
Bệnh tuổi gìa mệt mỏi lắm thay
“Trông ra ngọn cỏ lá cây
Để cho con nhện giăng dây đón về.

Lúc đau yếu tỉ tê vợ bảo!
Nay chúng mình lên lão còn chi?
“Sự đâu sóng gió bất kỳ
Vẫn là đôi mắt du di buộc vào.

Đến lúc già ai nào biệt được
Phải ra đi, người trước, kẻ sau
“Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Cái ngày xưa ấy! giờ đâu rồi mình…


CẢI CÁCH
Năm nay vào học lại thay mầu
Cải cách giáo dục đã rất lâu
Trò muốn chép bài phải ít chữ
Thầy thay cách dạy thì nhanh giầu.
Học rồi vở cũ cho vào xó
Giáo án soạn rồi ngồi vểnh râu
Khai giảng từ nay lại đổi mới
Đổi thay sách mới học từ đầu

t/g Đinh Xuân Vinh 
Top