TAP KIEU

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
TRUYỆN KIỀU
TRUYỆN Kiều của cụ Nguyễn Du
KIỀU cùng Kim Trọng vi vu dãi bày
NGUYỄN rằng Thúc Sinh văn hay
DU qua một lượt truyện này có dư
ĐÃ đành làu thuộc tâm tư
VIẾT ba nghìn hai- năm mươi tư câu vàng
ĐỐ ai khi phách ngang tàng
ANH hùng mà lại khiến chàng buông cung
NÓI rằng: Từ Hải anh hùng
ĐƯỢC an phận để được loan chung má hồng
MỘT lời cặn vặn tất lòng
CÂU nào năn nỉ càng nồng tấm yêu
HẾT rồi dường đã liêu xiêu
KIỀU trong âu yếm có chiều lả lơi./.

DẪU LÌA NGÓ Ý CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG
thơ khoán thủ
DẪU gì thì cũng một đời chồng
LÌA bỏ làm sao nỗi nhớ mong
NGÓ mãi mà sao không thấy đến
Ý tình phai sắc chắc thay dòng
CÒN không anh đợi tình duyên cũ
VƯƠNG nhớ em chờ nhớ gió đông
TƠ tưởng mơ hồ trong quạnh vắng
LÒNG sao buồn vậy có còn không?


MUA VUI CŨNG ĐƯỢC MÔT VÀI TRỐNG CANH
MUA tình đổi chác chuyện thời nay
VUI thú thâu đêm lại đến ngày
CŨNG phận hồng nhan ôi bạc bẽo
ĐƯỢC duyên má thắm thật may thay
MỘT đời kỹ nữ trôi bèo bọt
VÀI đứa vô luân đến mặt dày
TRỐNG rỗng thùng tôn kêu váng lắm
CANH tàn cậu Ấm ngã lăn quay !

HỌA
KHUÔN XANH BIẾT CÓ VUÔNG TRÒN MÀ HAY
KHUÔN vàng thước ngọc của thời nay
XANH thắm trời cao cả tháng ngày
BIẾT thếm, biết rồi cứ nói mãi
CÓ quyền, có chức không làm thay
VUÔNG dầy ngoài lá trong nhân đỗ
TRÒN mỏng vo viên gọi bánh dày
MÀ cậy mình tài rồi cũng chết
HAY ho cố sức sẽ lăn quay!

ĐINH XUÂN VINH
ĐC: TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
ĐT: 0944590078
 
Top