Tìm về cội nguồn họ Đinh Phú Yên

20181109_165813.jpg
TÌM VỀ CỘI NGUỒN
Ngày 8/11/2012 tại thành phố Quảng Ngãi, Đoàn họ Đinh tổ chức tìm về cội nguồn thăm các dòng Đinh ở Tuy Hòa, Phủ Yên, do ông Đinh Xuân Sàm làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn có ông Đinh Xuân Vinh họ Đinh Đông An - Nam Định, ông Đinh Nho Công, ông Đinh Xuân Long. Đoàn gồm các ông bà Đinh Lực, ông bà Đinh Hoài Bắc, ông Đinh Văn Ngọc.
Ngày 8/ 11/2018 Đoàn Kết nối dòng họ miền Trung Tây Nguyên, được sự giúp đỡ của ban liên lạc họ Đinh Quảng Ngãi, Đoàn đã tổ chức dâng hương tại các nhà thờ dòng họ Đinh tỉnh Quảng Ngãi. Sáng ngảy 9/11 đoàn lên đường ghé thăm bà con tỉnh Bình Định, chiều vào thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, được bà con họ Đinh thành phố Tuy Hòa tiếp đón nồng hậu thắm tình huyết thống, rồi đưa đi thăm bà con các dòng họ Đinh trong khu vực, đến thắp hương tại Miếu thờ họ Đinh, trao đổi gắn kết, giao lưu, tìm về cội nguồn. Đoàn họ Đinh đã trao lá cờ truyền thống họ Đinh, cuốn tự liệu Dòng họ Đinh với lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam, thư kêu gọi thành lập Ban liên lạc họ Đinh ở các tỉnh thành phố và một số tư liêu quí.
Sau khi nghiên cứu thư kêu gọi thành lập ban liên lạc họ Đinh gửi cho các tỉnh thành phố ngay sáng hôm sau Ban liên lạc lâm thời họ Đinh Phú Yên ra mắt, do ông Đinh Hải làm Trưởng ban liên lạc lâm thời tỉnh. Trước sự chứng kiến của Đoàn họ Đinh. Tiếp đó ngày hôm sau Đoàn đi thăm một số bà con các tỉnh khu vực Xứ Quảng. Được Ban liên lạc họ Đinh Thừa Thiên Huế tiếp đón trọng thị chu đáo, qua tiếp xúc tìm hiểu được biết ở Huế đã có ý tưởng kết nối nhóm họp người họ Đinh Thừa- Thiên- Huế. Qua năm 5 hoạt động của Ban liên lạch Thừa Thiên Huế, Nay đoàn chúng tôi được gặp lại, được biết ông Đinh Xuân Long do tuổi cao sức khỏe yếu nên đã giao cho ông Đinh Như Lai làm Trưởng Ban liên lạc họ Đinh Thừa Thiên Huế và được gặp hai ông ông Đinh Liễn- ông Đinh Văn Thạnh là Phó trưởng Ban liên lạc họ Đinh Thừ Thiên Huế. Qua trao đổi chúng tôi hiểu thêm tình hình ở đây, rút ra nhiều kinh nghiệm quí báu.
Trong tương lai Ban liên lạc họ Đinh Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống của cha ông Ban liên lạc họ Đinh Thừa Thiên Huế sẽ là lá cờ đầu trong phong trào ./.

Người đưa tin, ảnh Đinh Xuân Vinh
 
Top