thơ CON BỌ NGỰA

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
BỌ NGỰA
Trông kìa loại bọ cũng tay đao
Ngỏng cổ nghênh ngang dáng tự hào
Dương kiếm ra oai nhiều kẻ sợ
Vểnh râu cậy thế có người bao
Bụng to đít ỏng đứng thì thấp
Mắt trố chân dài ngồi lại cao
Thiên hạ đừng nhầm với giống ngựa

Loài sâu loại bọ vua quan nào
 
Top