họ Đinh Đông An (chữ Hán)

Thảo luận trong 'họ Đinh Đông An - Nam Định' bắt đầu bởi Đinh Xuân Vinh, 10/4/10.

 1. Đinh Xuân Vinh Moderator

  Ngày tham gia:
  2/11/09
  Số bài viết:
  347
  文祭祖丁族東安因㝵 慶成祠 堂戊子年 :慶 成 祠 堂 祭 祖 !㘇  坦  岸 灵 氣 !全 車 功  祖 公 程 世 紀
  吨 鉦熷 旗 幟 日月灲 根本壯地刑強 灲 坦 東丁家大宗祠
  香 燈 礼 糞
  敬 先祖 共 徠 世紀 ?
  :
  德祖丁福誠
  得 將 公 信 想
  交 長 團 郎 遼 下
  墾 開 塳 坦 買
  貝 意 志 移 垃
  共 祖  壹 娘 慈 惠
  引 昆
  貝 德 祖 共 行 固 具 共
  芮 志 吒 翁
  局 謀 生 試 適 萬
  塘 立 業 艱 挈 計
  軒 卬 咍 :

  具 義 班 挼 朝
  共 民 廊 隊 公 里
  固 德 才 得 捕 爫 官
  艱 难 包 挼 沉
  包 試 適
  仍 回 興 廢
  功 勞
  沒時 開 破
  麻 威 力 豸 包 世 系
  家之有譜國之右史
  次 具丁郎 雅
  次 具丁 純 嘏

  㐌 撰成譜記大宗

  孟仲季支  底 芮 接 奉 祠
  皇朝惟新
  戊申二年春
  具 玉 斝 劄 接
  丁大宗譜記
  底 留 傳 朱 勢 系 枚
  替 買 別:
  孟空 止 丁 出
  麻  道 理
  :仁義礼智信
   奉 先 祖 
  行 宗 族 爫 重
  在上在左右
  一起一精神

  世紀 :
  旗 独 立 摳 散
  名 伯 胡 榮 滝
  支 步 党 寺 沒 尼 成 立
  丁叔 譽 次 頭
  独 立 正 拳 隔 命
  丁 塘 救 國
  列 仕 空


  﨤 :
  党 些 買 思維惟
  民 些 忙 經 濟
  交 留
  沒 向 


  調 適 妒
  抄 朱及 庚 新
  底 塊 忙 頭 保 手
  學 翁 吒 腛 推思
  共 肝  固
  四 方 南 北 西 東
  百 艾 士 農 工 固
  唐 經 盈 㐌 決  成
  業 科 舉 㐌 詩  杜 .


  昆 歆 吀儈 愿 :


  擦 竟 边 胞
  團 結  倉
  滇 和
  沒 㭲 梗
  哏 咘 膠 山 秩 製
  團 結 共 胞 中 族
  及 患 難 匏 倉 苾
  欢 欢 重 逢

  敬 謹 沒  先 組:
  供 進 香 登 礼 勿 真 成
  想 功 德 份 仰 慕
  敬 蒙 先 組 自 灵
  昆 唐 進 步
  尽 孝 忠 為 渃 為 民
  終 道 義 貝 貝 族
  吀 組 先 灲 訴 英 靈
  昆 調 止 捤
  邦  先 祖
  冘 又 朱 民:
  福祿壽康寧
  社會文明
  國民強富

  旗 越 南 挫 灲 州
  丁名

  敬 先 祖 証 監 扶 護 度 持 朱 昆 進  盛強 香 火 祠 堂 芮 唯   明 德 婁 丕 .


  謹祝!
  十一代 孫丁春榮奉撰.

Chia sẻ trang này