Vấn Vương

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
tập thơ của Đinh Xuân Vinh

VẤN VƯƠNG
(Bài thơ có 20 cách đọc)

Sương đọng trên cành thấy thướt tha
Mát tươi xuân đến nắng chan hoà
Hương hoa sắc thắm sao yêu quá
Sắc quyện dáng duyên cũng ngọc ngà
Thương mãi rồi đây tràn đẹp mộng
Đắm say tình trọn gửi yêu ta
Hương hoa hoá bạn mừng thơ khách
Vương vấn hoà vần vui múa ca

---------------
2.- Đọc Ngược :
3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :
4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :
6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi
8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi
10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược
11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi
12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :
14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :
16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên
17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :
18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :
19.- Đọc Xuôi như thơ Tự Do
20.- Đọc Ngược như thơ Tự DoĐINH XUÂN VINH
Khu 4 b TT Ngô Đồng
Giao Thuỷ - Nam Định
0944590078
[email protected]


****************************

THƯƠNG CẢM THÚY KIỀU

Đọc Xuôi:

Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa,
Mệnh bạc Kiều tan nát ngọc ngà !
Thương xót lệ trào tim uất nghẹn,
Cảm sầu thơ thấm máu chan hòa !
Gương mờ nguyệt lạnh niềm cay đắng,
Phấn nhạt đàn trơ nỗi thiết tha !
Trường hận sắc tài ôi lụy khổ,
Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa !

Đọc Ngược:

Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương,
Khổ lụy ôi tài sắc hận trường !
Tha thiết nỗi trơ đàn nhạt phấn,
Đắng cay niềm lạnh nguyệt mờ gương !
Hòa chan máu thấm thơ sầu cảm,
Nghẹn uất tim trào lệ xót thương !
Ngà ngọc nát tan Kiều bạc mệnh,
Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương

****************************

Nhớ ai

Ta mến hội thơ trên cõi đời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa tươi đượm thắm cành thêm biếc
Lá quyện hương bay xuân sắc tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi ai đợi chỗ đông người
Xa gần bạn nhớ vui trầm bổng
Tha thướt nhớ ai thấy mỉm cười

Nhớ ai 1

Ta mến hội thơ trên cõi đời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa tươi đượm thắm cành thêmbiếc
Lá quyện hương bay xuân sắc tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi ai đợi chỗ đông người
Xa gần bạn nhớ vui trầm bổng
Tha thướt nhớ ai thấy mỉm cười

Nhớ ai 2

Ta mến hội thơ trên cõi đời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa tươi đượm thắm cành thêm biếc
Lá quyện hương bay xuân sắc tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi ai đợi chỗ đông người
Xa gần bạn nhớ vui trầm bổng
Tha thướt nhớ ai thấy mỉm cười


Nhớ ai 3

Ta mến hội thơ trên cõi đời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa tươi đượm thắm cành thêm biếc
Lá quyện hương bay xuân sắc tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi ai đợi chỗ đông người
Xa gần bạn nhớ vui trầm bổng
Tha thướt nhớ ai thấy mỉm cười

Nhớ ai 4

Ta mến hội thơ trên cõi đời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa tươi đượm thắm cành thêm biếc
Lá quyện hương bay xuân sắc tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi ai đợi chỗ đông người
Xa gần bạn nhớ vui trầm bổng
Tha thướt nhớ ai thấy mỉm cười


Ai Nhớ

Cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta

Ai Nhớ 1

Cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta

Ai Nhớ 2

cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta

Ai Nhớ 3

cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta


Ai Nhớ 4

cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta

Ai Nhớ 5

cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta


Ai Nhớ

Cười mỉm thấy ai nhớ thướt tha
Bổng trầm vui nhớ bạn gần xa
Người đông chỗ đợi ai xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi sắc xuân bay hương quyện lá
Biếc thêm cành thắm đượm tươi hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Đời cõi trên thơ hội mến ta


Nhớ

Đã mấy ngày rồi nhớ khách thơ
Phòng văn lẻ bóng những chiều mơ
Xa nhau thăm thẳm niềm nhung nhớ
Duyên mới bâng khuâng nỗi đợi chờ

Kiếp hồng nhan

Tặng em Lê Thị Kim Liên
Thế sự đặt bày đến cảm phiền
Tài sắc cớ sao trời đất ghét
Sự đời oan nghiệt thật là điên.

Đã cho gặp nhau duyên vàng đá
Lại phải xa nhau lúc xế chiều
Duyên phận ở đời sao lại thế
Ước gì mãi mãi sống cùng tiên.


Tình Xưa
Gửi tặng Binh Trạm 14 (*)

Một sớm Phong Nha tôi về thăm
Bốn mươi năm ấy biệt hờn tăm
Lệ buồn nén lại cay tròng mắt
Sợi nhớ, sợi thương rối ruột tằm
Giấc mộng năm xưa chưa trọn vẹn,
Mối tình đầu ấy giờ xa xăm.
Con đường Quyết Thắng bao kỉ niệm
Xin gửi lại đây nỗi nhớ thầm ./.

Ngày 12/4/2009
(*) tháng 4 năm 1969 C15-E52 cùng TNXP làm đường 20 Quyết Thắng.

Ngày ấy

Bốn năm trước đến đây rồi
Đời lính chiến chinh khắp mọi nơi
Khi ấy mở đường ra mặt trận
Nơi này bom Mỹ phá tơi bời.

Bây giờ trở lại cây xanh rồi
Đồng đội rủ nhau về nghỉ ngơi
Tăm chiến trường xưa giờ đổi mới
Bạn bè tụ hội vịnh thơ chơi ./.

Phong Nha ngày 11/4/2009


 
Top